Koja je svrha Crypto.ba Marketa?

Ideja Marketa je došla iz razloga što u Bosni i Hecegovini ne postoji nikakav način da se proda ili kupi nešto za kripto valute.

Da li je Crypto.ba Market profitabilan?

Ne, market je neprofitabilan. Samim tim, troškove domene i hostinga snosi osnivač. Jedini način da pomognete ideji marketa su donacije korisnika koji smatraju da smo im na bilo koji način pomogli.

Transparentnost

Kada su u pitanju finansije, bilo koje prirode, otvaraju se mnoge mogućnosti malverzacije. Crypto.ba tj. njen osnivač kao i Crypto.ba tim, strogo osuđuje svake ilegalne radnje vezane za kripto valute, i u potpunosti ćemo surađivati u slučaju bilo kakvih malverzacija i ilegalnih radnji. Crypto.ba je iz tog razloga zakupila Državnu domenu .ba, za koju je potrebno dostaviti Dokaz o identitetu vlasnika, što se može provjeriti u Državnom registru domena, što pokazuje ozbiljnost samog edukativnog foruma i marketa.

Trgovina kripto valuta i drugih artikala na Crypto.ba Marketu

Crypto.ba strogo zabranjuje prodaju ilegalnih supstanci zabranjenih Zakonom, kao i bilo kojih ilegalnih radnji koje bi dovele Crypto.ba tim u neugodan položaj. Na ovaj način smo omogućili korisnicima da bez naknada prema Crypto.ba forumu ili marketu mogu vršiti zamjenu dobara.

Način plaćanja i dostava artikala između korisnika

Market ima cilj da omogući korisnicima prodaju i kupovinu artikala za kripto valute, što rezultira promocijom kripto valuta, kao i Blockchain tehnologije. Način dostave između korisnika, je stvar dogovora Prodavača i Kupca, s tim da i Prodavač i Kupac imaju Escrow opciju koju Crypto.ba nudi bez ikakvih naknada.

Šta je to Escrow?

Escrow račun je posrednički račun na koji jedna ugovorna strana u nekom trgovačkom ugovoru, preda Crypto.ba Escrow servisu dogovorenu sumu Bitcoina za trenutnu trgovinu, s tim da je Crypto.ba Escrow servis ovlašten da položeni novac isplati njegovoj drugoj ugovornoj strani, pod uvjetima koji su utvrđeni Escrow ugovorom između Escrow servisa – escrow agenta, nalogodavca i korisnika. To je založni/uvjetni način, koji služi za namirenje potraživanja sa kojeg se radi isplata tek nakon ispunjenja određenih uvjeta. Escrow servis dogovarate isključivo sa Crypto.ba Escrow administratorskim računom, preko privatnih poruka, na kojem pristup ima isključivo jedna osoba, koja je i vlasnik foruma, za koju postoji pisani trag u slučaju bilo kakvih malverzacija.